De winterpremie heeft tot doel om opdrachtgevers te stimuleren meer schilderwerk in de winter te laten uitvoeren. Het is immers nog steeds zo dat 30% van de schilders werkeloos thuis zit, terwijl ze in de zomermaanden wegens de drukte vaak niet aan de vraag om schilderwerk kunnen voldoen.

Premieregeling onderhoud binnenschilderwerk en wandafwerking winter is van toepassing op:

  1.  Onderhoud binnenschilderwerk en wandafwerking en hiermee samenhangende onderhoudsactiviteiten in woningen/gebouwen.
  2. Onderhoud schilderwerk in gesloten portieken, in gesloten gemeenschappelijke trappenhuizen en bijbehorende bergingen.

Premiebedrag exclusief BTW:

10% korting! per uur voor particulieren en bedrijven.

Periode premieregeling:

15 november t/m 15 maart.